Antikapitalisme

IST om Hellas: Nei til avtalen! ISTs uttalelse om folkeavstemningen i Hellas, utlyst av regjeringen Tsipras til 05.07.2015.

Publisert: 30.06.2015

1. Syrizas seier i det greske valget 25. januar var en seier for venstresiden og arbeiderbevegelsen – ikke bare i Hellas, men i hele Europa. Det markerte et gjennombrudd i kampen mot kuttpolitikken, som de vestlige herskerklasser har reagert med på den globale økonomiske krisen (etter at det umiddelbare sjokket over finans-krasjet i 2008 var overstått).

2. I de følgende fem månedene har Alexis Tsipras regjering arbeidet for å oppnå et kompromiss med de dominerende kreftene i EU, som kunne gi hjelp til det greske folk mot nedskjæringene, og redusere gjeldsbyrden de arbeider under. Tsipras og hans allierte fulgte dette målet, selv etter at de ble tvunget til å gi etter den 20. februar, da det ble skinnende klart at Eurogruppen av eurosonens finansministere, og bak dem den tyske regjeringen, var innstilt på å påføre et ydmykende nederlag for Syriza.

3. Forrige uke måtte den Syriza-ledede regjeringen omsider innse at de fulgte et umulig mål. Eurogruppen og de såkalte «institusjonene» (EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og IMF) fortsatte å kreve enda mer grusomme nedskjæringer – pensjonskutt, moms-stigning, og «arbeidsmarkedsreformer» – og nektet å gi gjeldslette.

4. Tsipras reagerte 26. juni med å utlyse folkeavstemning søndag 5. juli om disse forslagene. Dette er en seier for venstresiden og arbeiderbevegelsen i Hellas, som har presset regjeringen til å avvise EUs diktater. Det har blitt hilst velkommen på venstresiden ellers i Europa.

5. Eurogruppen og dens allierte har reagert med raseri. Hele logikken bak EU-konstruksjonen har vært å sentralisere makt i institusjoner som ikke står til ansvar for folkelige avstemninger. Flere traktater har lidd nederlag i nasjonale folkeavstemninger. Nå har det greske folket vunnet en sjanse til å avsi sin dom over kuttpolitikken. ECB prøver å skremme dem til underkastelse ved å stoppe forsyningen til greske banker. Aldri har EUs udemokratiske karakter vært mer åpenlys.

6. Vi står sammen med våre kamerater i greske Sosialistisk Arbeiderparti (SEK) og deres allierte i Antikapitalistisk Front (Antarsya) om å oppfordre til å stemme Nei ved folkeavstemningen. En avvisning av Eurogruppens forslag vil styrke kampen mot kuttpolitikk i Hellas og resten av Europa.

7. Vi oppfordrer anti-kapitalister og sosialister overalt til å vise solidaritet med de greske massenes kamp, i ord, og om mulig, i handling. Deres kamp er også vår kamp!

Koordineringsgruppen for den Internasjonale Sosialistiske Tendens

29.06.2015

Facebook Comments
admin
at

Categories: Antikapitalisme, Arkiver

Legg inn en kommentar