Aktivismen

Rapport fra Demo mot amerikansk base på Værnes i Trondheim Av Ulf H. Stokke

IABPV3_thumb.jpg

Lørdag 26. November sa 250 personer tydelig fra i Trondheim: Ingen amerikansk base på Værnes! Espen Myhr Grandalsmo (kommunestyrerepresentant for Rødt Stjørdal og stortingskandidat for Rødt Nord-Trøndelag), Jon Gunnes (kommunalråd for Trondheim Venstre og stortingskandidat for Sør-Trøndelag Venstre), Lars Haltbrekken (stortingskandidat for Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti), Vilde Ingstad (Norges fredsråd) og Kristian Torve (AUF i Sør-Trøndelags stortingskandidat) holdt apeller. Dette viser at mobiliseringa er forholdsvis brei, politisk sett. Flere organisasjoner enn de representert av apellantene er tilslutta aksjonen.

Bakgrunnen for aksjonen er at USA skal stasjonere i overkant av 300 marinesoldater på Værnes:

Det er snakk om en kampavdeling fra US Marines der ulike avdelinger vil rotere inn og ut av Norge med et visst mellomrom. En stående avdeling, eller avdelinger som roterer med så kort mellomrom at den i realiteten er fast, betyr at det blir oppretta en amerikansk militærbase i Norge.

 

Dette representerer noe helt nytt og er klart i strid med baseerklæringen som ble utformet da Norge ble med i NATO i 1949. Den slo fast at det ikke vil bli etablert baser for fremmede land på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Erklæringen har siden vært retningsgivende for norsk basepolitikk.

Det som nå skjer må ses i sammenheng med USA og NATOs militære opptrapping mot Russland og det aggressive sluttdokumentet fra toppmøtet i NATO i juli i år. Omlegging av basepolitikken er en følge av regjeringa sin langtidsplan med nedbygging av norsk forsvarsevne. Den vil i enda sterkere grad gjøre Norge til en brikke i USAs militære strategi.

 

demo

Dette vil aksjonen ikke være en del av!
Ny demonstrasjon, denne gangen i Stjørdal, planlegges i januar.

IABPV2.jpg

Følgende organisasjoner er tilslutta aksjonen:

• AUF i Sør-Trøndelag

AUF i Trondheim

Fagforbundet Trondheim

LO Ungdom i Trondheim

MDG Sør-Trøndelag

• Norge for fred

• Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Norges Kommunistiske Parti

Rødt Nord-Trøndelag

• Rødt Stjørdal

Rødt Sør-Trøndelag

Trondheim Rød Ungdom

SV-studentlag Trondheim

Nord-Trøndelag SV

• Sør-Trøndelag Sosialistisk Venstreparti

Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom

• Tjen Folket

Trondheim Venstre

• UFFA

 

Ulf H. Stokke, medlem av aksjonsgruppa “Ingen amerikansk base på Værnes”.

Facebook Comments
admin
at

Legg inn en kommentar