Kontakt oss

Internasjonale Sosialister har lokallag og enkeltmedlemmer i flere byer og tettsteder. Ta kontakt dersom du er interessert i informasjon om våre møter og aktiviteter.